การตรวจงานประปา

การตรวจงานประปา

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมจะคุยถึงเรื่องการตรวจงานระบบประปา ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของเราให้เป็นสุขอย่างแท้จริง ดังนั้นห้องน้ำห้องส้วมที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันควรที่จะต้องสะดวกสบาย สะอาด และถูกสุขลักษณะนะครับ การเลือกใช้วัสดุท่อน้ำดี น้ำทิ้ง ข้อต่อ และสุขภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงชนิดและประเภทให้เหมาะสมถูกต้องและมีวิธีการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่อแตก ท่อตัน ส้วมเต็ม ราดหรือกดน้ำไม่ลง และมีกลิ่นเหม็นตามมาครับ

ระบบท่อสุขภัณฑ์

เป็นระบบที่ทำให้เกิดสุขอนามัยที่ดี สามารถใช้น้ำได้อย่างมีคุณภาพ และน้ำที่ใช้งานแล้วยังต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ โดยการติดตั้งระบบท่อที่ดีก็อย่างที่เราทราบกันครับคือ จะต้องไม่รั่วซึม ไม่เสี่ยงต่อการอุดตัน สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายและคงสภาพที่ดีตลอดไป ระบบท่อสุขภัณฑ์นี้จะรวมถึงท่อน้ำดี ท่อระบายน้ำเสีย ท่อดักกลิ่น ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำฝน และอุปกรณ์อื่นๆ

ท่อน้ำดี

แนวการวางท่อน้ำดีจะถูกกำหนดไว้ในแบบแปลนการเดินท่อ ซึ่งต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า โถส้วม โถปัสสาวะ สำหรับบ้านพักอาศัย ท่อน้ำดีหลักจะใช้ท่อขนาด ¾ นิ้ว และท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ต่างๆจะใช้ท่อขนาด ½ นิ้ว การเลือกใช้ชนิดของข้อต่อสายท่อน้ำควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท สำหรับท่อที่เป็นน้ำอุณหภูมิปกติ เราสามารถใช้ท่อพีวีซีแบบธรรมดาหรือท่อ PP-R รุ่น N10 ได้ ส่วนที่เป็นน้ำร้อนต้องใช้ท่อทองแดงหรือท่อ PP-R รุ่น N20 ขึ้นไปครับ

ท่อน้ำทิ้ง

เป็นท่อที่รองรับน้ำเสียจากการใช้สุขภัณฑ์ประเภทอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ท่อระบายน้ำที่พื้น โดยมีขนาดท่อ 1 ½ – 2 นิ้ว และควรมีความลาดเอียงที่อัตราส่วนท่อยาว 1 ฟุต ให้ลาดลง ¼ นิ้ว

ท่อโสโครก

เป็นท่อPVC ขนาด 4 นิ้ว ใช้รับสิ่งปฏิกูลจากโถส้วมและโถปัสสาวะ เพื่อลำเลียงไปที่ท่อบำบัดน้ำเสีย การวางท่อโสโครกนี้ต้องวางให้ถูกต้องทั้งด้านระยะความยาวท่อและความลาดเอียง ระยะลาดเอียงที่ดีควรใช้ในอัตราส่วนท่อยาว 1 เมตร ให้ลาดลง 2 เซนติเมตร เพราะถ้ามีความเอียงน้อยเกินไปก็จะมีสิ่งปฏิกูลอยู่กลางท่อ ทำให้เกิดกลิ่นย้อนกลับได้ หรือถ้าความเอียงมากเกินไป น้ำก็จะไหลนำหน้าไปโดยไม่พาสิ่งปฏิกูลไปด้วย ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากขึ้น เพราะต้องราดน้ำซ้ำ