บริการของเรา

Check & Sure ให้บริการตรวจคุณภาพงานระหว่างก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนด้วยระบบ ON DEMAND

แจ้งและเสนอแนะแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบทราบ หากพบข้อบกพร่องในการทำงานที่ผิดไปจากแบบ หรือมาตรฐานงานที่ดี

การเข้าตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานเป็นรายครั้งของงานระหว่างก่อสร้าง ให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน ตรวจสอบโครงสร้างอนุมัติการเทคอนกรีตตรวจสอบการเชื่อมเหล็กตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย งานก่อฉาบผนัง งานติดตั้งวัสดุปิดผิวพื้น ผนัง เสริมสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนงานก่อสร้างช่วยให้งานสำเร็จ ได้คุณภาพที่ดีถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานระบบ M&E ให้ได้มาตรฐานสวยงาม คุ้มค่าประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ

 • เข้าตรวจสอบการทำงานตามวันและเวลาที่ต้องการ หรือตามกำหนดในแต่ละสัปดาห์แบบ ON DEMAND
 • บันทึกเอกสารการตรวจสอบงาน อนุมัติการทำงาน รวมถึงรายงานผลการตรวจงานพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้ง
 • ให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนการเลือกใช้วัสดุ ตรวจสอบราคาจ้างเหมาที่สมเหตุสมผล

WHY US ?

 • การทำงานเชิงคุณภาพ ระดับมืออาชีพ
 • ประสบการณ์ยาวนาน เป็นที่ยอมรับ
  • ปรัชญาการทำงานแบบเอาใจใส่ ทุ่มเท และการควบคุมงานแบบจริงจัง เด็ดขาด
  • ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ
  ค่าบริการตรวจสอบการทำงานดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการพิสูจน์โครงสร้าง ความถูกต้องของเหล็กเสริม และความแข็งแกร่งในการรับน้ำหนักในส่วนงานที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้

  การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน

  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะมีความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐาน บางท่านอาจได้รับ

  รายละเอียด

  การตรวจงานฐานราก

  เสาเข็มคอนกรีต ต้องให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบคำนวณของวิศวกร โดยทั่วไปที่นิยมใช้กัน คือ

  รายละเอียด

  งานฉาบปูน

  ก่อนการฉาบควรจะวางท่องานระบบที่ต้องฝังในผนัง รวมทั้งบล็อกปลั๊กสวิตซ์ไฟต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน

  รายละเอียด

  การตรวจงานคานคอดิน

  การทำไม้แบบสำหรับคานคอดินนั้น ควรใช้ไม้แบบทั้ง 3 ด้านครับ คือ ด้านล่าง 1 ชิ้น และด้านข้างอีก 2 ชิ้น

  รายละเอียด

  การตรวจงานเสา

  ในการตรวจงานเสาจุดที่เราสามารถสุ่มตรวจได้ก็คือ “การเช็คดิ่งเสา” ซึ่งก็เป็นการเช็คการตั้งฉากของเสา

  รายละเอียด

  การตรวจงานคานรับพื้นชั้นบน

  สุ่มตรวจสอบขนาดเหล็กเส้นและจำนวนเหล็กว่าได้มาตรฐานตรงตามแบบคำนวณวิศวกรรมที่แสดง

  รายละเอียด

  งานโครงหลังคา

  ก่อนนำเหล็กโครงสร้างมาใช้งานต้องมีการนำโครงเหล็กนั้นมาชุบสีกันสนิมก่อนเสมอ โดยทั่วไปเขาจะทำราง

  รายละเอียด

  งานก่ออิฐ

  งานก่ออิฐผนังกั้นห้องต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ช่างฝีมือในการทำงาน และใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ถูกต้อง

  รายละเอียด

  งานทาสี

  เราควรเก็บงานทำสีผนังก่อนงานปูพื้นเพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกหยดเปื้อนพื้นระหว่างทำงาน

  รายละเอียด

  งานปูผนังและพื้น

  วัสดุที่นิยมนำมาปูพื้นกันก็ได้แก่ไม้ และหินทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์ แต่ไม่ว่าท่านจะปูผนังและพื้นด้วยวัสดุใดก็ตาม

  รายละเอียด

  งานประตู – หน้าต่าง

  วัสดุที่นิยมใช้กันอยู่หลายชนิด ทั้งวัสดุที่เป็นไม้ อลูมิเนียม หรือยูพีวีซี อีกทั้งหลากหลายรูปแบบ

  รายละเอียด

  งานมุงหลังคา

  ปัจจุบันวัสดุที่เราใช้มุงหลังคานั้นมีรูปแบบและชนิดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์หรือความสวยงามด้วยกันมากมาย

  รายละเอียด

  การตรวจงานระบบไฟฟ้า

  การวางระบบไฟฟ้าที่ดี ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ กำหนดชนิด และขนาดของสายไฟให้เหมาะสม

  รายละเอียด

  การตรวจงานประปา

  ห้องน้ำห้องส้วมที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันควรที่จะต้องสะดวกสบาย สะอาด และถูกสุขลักษณะนะครับ

  รายละเอียด

  การตรวจงานสุขภัณฑ์

  ก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์ควรทดสอบแรงดันน้ำในระบบท่อเสียก่อน เพื่อดูรอยต่อต่าง ๆ และป้องกันการรั่วซึมทั้งระบบ

  รายละเอียด