การตรวจงานเสา

การตรวจงานเสา

พบกันอีกครั้งครับท่านผู้อ่าน สำหรับคราวนี้ผมจะคุยถึงเรื่องการตรวจงานเสาครับ ในการตรวจงานเสาจุดที่เราสามารถสุ่มตรวจได้ก็คือ “การเช็คดิ่งเสา” ซึ่งก็เป็นการเช็คการตั้งฉากของเสานั่นเองครับ ซึ่งค่าเบี่ยงเบนนั้นไม่ควรเกิน 1 เซนติเมตร ต่อช่วงความยาวเสา 3-4 เมตร ถ้ามากกว่านั้นการถ่ายน้ำหนักจะหนีจุด CG ซึ่งจะทำให้เสานั้นรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำหนดครับ อีกเรื่องที่เราดูได้ด้วยตัวเองคือ หลังจากแกะไม้แบบแล้วให้ตรวจดูว่ามีการแตกร้าวหรือเป็นโพรงหรือไม่ ถ้าแตกร้าวเป็นแนวกว้างมาก หรือเป็นโพรงใหญ่มากๆ จนเห็นเหล็กเสาก็ต้องพิจารณาเพื่อแก้ไขตามขนาดความเสียหาย แต่ไม่ต้องกังวลมากครับทุกอย่างแก้ไขได้ตามหลักเทคนิควิศวกรรม โชคดีครับ