งานโครงหลังคา

งานโครงหลังคา

สวัสดีครับ สำหรับขั้นตอนต่อไป หลังจากที่เราบ่มคอนกรีตเสารับโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงเวลาของการทำคานรับโครงหลังคาครับ ถ้าเกิดเป็นคานหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเตรียมแบบเหมือนกับการทำคานรับพื้นชั้นสอง แต่ถ้าหากเป็นคานหลังคาเหล็ก เราต้องมีการวางแผ่นเหล็กเพื่อปรับระดับหัวเสาเพื่อรองรับคานหลังคาเหล็ก

จุดที่ผมขอฝากไว้ให้ท่านลองสังเกตดูคือ ก่อนนำเหล็กโครงสร้างมาใช้งานต้องมีการนำโครงเหล็กนั้นมาชุบสีกันสนิมก่อนเสมอ โดยทั่วไปเขาจะทำรางสำหรับใส่สีกันสนิมเพื่อจุ่มชุบซึ่งทั่วถึงกว่าวิธีการทาครับแล้วจึงผึ่งให้แห้งก่อนนำไปตัดต่อเป็นโครงหลังคาต่อไป      หลังจากนั้นเราก็จะวางจันทัน ถ้าเป็นคานหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก เราจะต้องเสียบเหล็กให้ปลายโผล่ออกมาเพื่อใช้ยึดจันทันไว้ แต่ถ้าเป็นคานเหล็กก็ใช้การเชื่อมเหล็กยึดติดได้เลยครับ สำหรับการติดตั้งแปหรือระแนงเหล็กก็เป็นไปตามวิธีการ ขนาด และระยะห่างของวัสดุที่ใช้มุงหลังคา และหลังจากที่เรามุงหลังคาเสร็จแล้ว ก็ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวกระเบื้อง และครอบกระเบื้องว่าไม่แตก ไม่กระเดิด หรือมีแสงรอดเป็นอันใช้ได้ครับ