ซอย หนามแดง 36

ประเภทงานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง

ครั้งที่ 1

1. งานตรวจสอบระดับการเทคอนกรีตพื้นชั้น 1

2. งานตรวจสอบระยะเหล็กพื้นชั้น 1

3. งานตรวจสอบชนิดเหล็กพื้นชั้น 1

4. งานตรวจสอบรอยต่อแผ่นพื้นชั้น 1


ประเภทงานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง

ครั้งที่ 2

1. งานตรวจสอบล้มดิ่งเสาชั้น 1

2. งานตรวจสอบการเข้าแบบเสาชั้น 1

3. งานตรวจสอบชนิดและขนาดเหล็กตามแบบก่อสร้าง

4. งานตรวจสอบตำแหน่งการเข้าแบบเสาชั้น 1 ก่อนเทคอนกรีต