บางแวก กรุงเทพฯ

ประเภทงานตรวจระหว่างก่อสร้าง

การเข้าตรวจงานระหว่างก่อสร้าง (ครั้งที่ 1)
พบปัญหาการเข้าแบบที่ไม่ได้แนวตรง ต้องได้รับการแก้ไข