หมู่บ้านปัญญา P5

ประเภทงานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง

1. การตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตคานชั้น 1

2. การตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตเสาชั้น 1 และชั้น 2

3. การตรวจสอบการปิดท่อ ก่อนเทคอนกรีต