มีนบุรี

ตรวจสอบระหว่างก่อสร้างประเภทงานตรวจสอบงานระหว่างก่อสร้าง

1. งานตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็ม

2. งานตรวจสอบระยะเสาเข็ม

3. งานตรวจสอบมาตรฐานการตอกเข็ม

4. งานตรวจสอบความเหมาะสมตำแหน่งเข็ม