รัตนาธิเบศร์

ประเภทงานตรวจส่งมอบบ้าน

1. ตรวจสอบงานใต้หลังคา

2. ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล

3. ตรวจสอบงานสถาปัตย์ภายใน-ภายนอก