หนามแดง-บางพลี

ประเภทงานตรวจงานระหว่างก่อสร้าง

1. ตรวจสอบงานโครงหลังคา

2. ตรวจสอบงานมุงกระเบื้องหลังคา