เกี่ยวกับเรา

ท่านอาจไม่มีความชำนาญและความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างบ้าน ไม่มั่นใจว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะทำงานตามแบบก่อสร้างได้ดีมีคุณภาพ จะสามารถทำงานได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามกล่าวอ้างและเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่

ความกังวลทั้งหลายเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาของการทำงานที่ไม่ราบรื่น ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่จำกัด การเสียโอกาสจากการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ผลงานที่ได้ด้อยคุณภาพอันเนื่องจากงานที่ต้องแก้ไขเป็นระยะระหว่างก่อสร้างและสุดท้ายแล้วที่เสียหายที่สุดคืองานไม่สำเร็จได้ตามเป้าหมาย เกิดสภาวะการทิ้งงาน และภาระเบี้ยหัวแตกจากการหาผู้รับเหมารายใหม่

ดังนั้น เพื่อตัดปัญหาฝันร้ายเหล่านี้ ท่านจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำในช่วงเวลาที่จำเป็น ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาที่อาจเกิดขั้นในขณะเดียวกันยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้วิศวกรคุมงานเต็มเวลา Check & Sure ดำเนินงานด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี ( ISO 9001-2015 ) เพื่อช่วยท่านดำเนินการสร้างบ้านด้วยตนเองด้วยความมั่นใจและไม่เป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป