ยินดีต้อนรับ เราคือ

CHECK & SURE

ดำเนินงานตรวจงานระหว่างก่อสร้างด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี

ยินดีต้อนรับ เราคือ

CHECK & SURE

ดำเนินงานตรวจงานระหว่างก่อสร้างด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี

ยินดีต้อนรับ เราคือ

CHECK & SURE

ดำเนินงานตรวจงานระหว่างก่อสร้างด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี

ยินดีต้อนรับ เราคือ

CHECK & SURE

ดำเนินงานตรวจงานระหว่างก่อสร้างด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี

01 | About Us

ดำเนินงานด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างบ้านหลังใหญ่กว่า 200 หลัง และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง มามากกว่า 25 ปี

02 | Our Services

Check & Sure ให้บริการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างบ้านในแต่ละขั้นตอนด้วยระบบ ON DEMAND การเข้าตรวจสอบ ความถูกต้องของงานเป็นรายครั้ง ให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน

03 | Our Works

Check & Sure มีประวัติการตรวจสอบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและรายงานต่อผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้องเข้าใจง่าย ทราบถึงปัญหาที่มาที่ไป

01 | ABOUT US

ท่านอาจไม่มีความชำนาญและความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างบ้าน ไม่มั่นใจว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะทำงานตามแบบก่อสร้างได้ดีมีคุณภาพ จะสามารถทำงานได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามกล่าวอ้างและเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ ความกังวลทั้งหลายเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาของการทำงานที่ไม่ราบรื่น ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่จำกัด

02 | บริการของเรา

Check & Sure ให้บริการตรวจคุณภาพงานระหว่างก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ด้วยระบบ ON DEMAND REQUEST การเข้าตรวจสอบความถูกต้องของงานเป็นรายครั้ง ให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน ตรวจสอบโครงสร้าง อนุมัติการเทคอนกรีต ตรวจสอบการเชื่อมเหล็กตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย งานก่อฉาบผนัง งานติดตั้งวัสดุปิดผิวพื้น ผนัง เสริมสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนงานก่อสร้าง ช่วยให้งานสำเร็จ ได้คุณภาพที่ดี ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานระบบ M&E ให้ได้มาตรฐานสวยงาม คุ้มค่า ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ

ON DEMAND REQUEST

เข้าตรวจสอบการทำงานก่อสร้างตามวันและเวลา ที่ต้องการ หรือในช่วงที่งานมีความสำคัญ ตรวจงวดงานก่อสร้างแบบ ON DEMAND REQUEST

รายละเอียด

CHECK & INSPECT

ตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบ ได้มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม มั่นใจได้ ด้วยการตรวจสอบจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และงานระบบ ฯลฯ

รายละเอียด

CONSULT

Check & Sure บริการให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนการเลือกใช้วัสดุแผนเข้าทำงานและ ตรวจสอบราคาจ้างเหมาที่สมเหตุสมผล

รายละเอียด

REPORT

บันทึกเอกสารการตรวจสอบงานอนุมัติการทำงาน รวมถึงรายงานผลการตรวจงานพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้ง

รายละเอียด

03 | ผลงานของเรา

Check & Sure มีประวัติการตรวจสอบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาและรายงานต่อผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้องเข้าใจง่าย ทราบถึงปัญหาที่มาที่ไป และการแก้ไขที่ถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 25 ปี จนเป็นที่ยอมรับของบ้านหรูขนาดใหญ่จำนวนหลายหลัง ยินดีให้บริการทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประหยัด คุ้มค่า และได้บ้านที่มีคุณภาพ มั่นใจในเรา มั่นใจใน Check & Sure

ผลงานที่ผ่านมา

04 | บทความ

05 | CONTACT US

Contact Us
ชื่อ
นามสกุล