บริการของเรา

Check & Sure ให้บริการตรวจคุณภาพงานระหว่างก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนด้วยระบบ ON DEMAND

แจ้งและเสนอแนะแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบทราบ หากพบข้อบกพร่องในการทำงานที่ผิดไปจากแบบ หรือมาตรฐานงานที่ดี

การเข้าตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของงานเป็นรายครั้งของงานระหว่างก่อสร้าง ให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน ตรวจสอบโครงสร้างอนุมัติการเทคอนกรีตตรวจสอบการเชื่อมเหล็กตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย งานก่อฉาบผนัง งานติดตั้งวัสดุปิดผิวพื้น ผนัง เสริมสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนงานก่อสร้างช่วยให้งานสำเร็จ ได้คุณภาพที่ดีถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานระบบ M&E ให้ได้มาตรฐานสวยงาม คุ้มค่าประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ

  • เข้าตรวจสอบการทำงานตามวันและเวลาที่ต้องการ หรือตามกำหนดในแต่ละสัปดาห์แบบ ON DEMAND
  • บันทึกเอกสารการตรวจสอบงาน อนุมัติการทำงาน รวมถึงรายงานผลการตรวจงานพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้ว่าจ้างในแต่ละครั้ง
  • ให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนการเลือกใช้วัสดุ ตรวจสอบราคาจ้างเหมาที่สมเหตุสมผล

WHY US ?

  • การทำงานเชิงคุณภาพ ระดับมืออาชีพ
  • ประสบการณ์ยาวนาน เป็นที่ยอมรับ
  • ปรัชญาการทำงานแบบเอาใจใส่ ทุ่มเท และการควบคุมงานแบบจริงจัง เด็ดขาด
  • ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจ

การเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกสร้างบ้าน

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะมีความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐาน บางท่านอาจได้รับ

รายละเอียด

การตรวจงานฐานราก

เสาเข็มคอนกรีต ต้องให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบคำนวณของวิศวกร โดยทั่วไปที่นิยมใช้กัน คือ

รายละเอียด

งานฉาบปูน

ก่อนการฉาบควรจะวางท่องานระบบที่ต้องฝังในผนัง รวมทั้งบล็อกปลั๊กสวิตซ์ไฟต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน

รายละเอียด

การตรวจงานคานคอดิน

การทำไม้แบบสำหรับคานคอดินนั้น ควรใช้ไม้แบบทั้ง 3 ด้านครับ คือ ด้านล่าง 1 ชิ้น และด้านข้างอีก 2 ชิ้น

รายละเอียด

การตรวจงานเสา

ในการตรวจงานเสาจุดที่เราสามารถสุ่มตรวจได้ก็คือ “การเช็คดิ่งเสา” ซึ่งก็เป็นการเช็คการตั้งฉากของเสา

รายละเอียด

การตรวจงานคานรับพื้นชั้นบน

สุ่มตรวจสอบขนาดเหล็กเส้นและจำนวนเหล็กว่าได้มาตรฐานตรงตามแบบคำนวณวิศวกรรมที่แสดง

รายละเอียด

งานโครงหลังคา

ก่อนนำเหล็กโครงสร้างมาใช้งานต้องมีการนำโครงเหล็กนั้นมาชุบสีกันสนิมก่อนเสมอ โดยทั่วไปเขาจะทำราง

รายละเอียด

งานก่ออิฐ

งานก่ออิฐผนังกั้นห้องต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ช่างฝีมือในการทำงาน และใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ถูกต้อง

รายละเอียด

งานทาสี

เราควรเก็บงานทำสีผนังก่อนงานปูพื้นเพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกหยดเปื้อนพื้นระหว่างทำงาน

รายละเอียด

งานปูผนังและพื้น

วัสดุที่นิยมนำมาปูพื้นกันก็ได้แก่ไม้ และหินทั้งธรรมชาติและสังเคราะห์ แต่ไม่ว่าท่านจะปูผนังและพื้นด้วยวัสดุใดก็ตาม

รายละเอียด

งานประตู – หน้าต่าง

วัสดุที่นิยมใช้กันอยู่หลายชนิด ทั้งวัสดุที่เป็นไม้ อลูมิเนียม หรือยูพีวีซี อีกทั้งหลากหลายรูปแบบ

รายละเอียด

งานมุงหลังคา

ปัจจุบันวัสดุที่เราใช้มุงหลังคานั้นมีรูปแบบและชนิดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์หรือความสวยงามด้วยกันมากมาย

รายละเอียด

การตรวจงานระบบไฟฟ้า

การวางระบบไฟฟ้าที่ดี ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ออกแบบ คำนวณ กำหนดชนิด และขนาดของสายไฟให้เหมาะสม

รายละเอียด

การตรวจงานประปา

ห้องน้ำห้องส้วมที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันควรที่จะต้องสะดวกสบาย สะอาด และถูกสุขลักษณะนะครับ

รายละเอียด

การตรวจงานสุขภัณฑ์

ก่อนติดตั้งสุขภัณฑ์ควรทดสอบแรงดันน้ำในระบบท่อเสียก่อน เพื่อดูรอยต่อต่าง ๆ และป้องกันการรั่วซึมทั้งระบบ

รายละเอียด